tisdag 29 juli 2014

Vågar du ens fantisera om et´....

 
Albert Einstein är en av mina förebilder. Jag citerar ofta hans kloka betänkligheter. Så också idag.
"Allt skapas två gånger, först i fantasin sedan i verkligheten"
 
Så om du fick skapa något genom att först använda fantasin och inte ha något tak på dina drömmar
Vad skulle du då göra med ditt liv?
 
Målning "Just imagine" finns i konsttryck 21 x 30 och kostar 130,-
Maila mig om du är intresserad
 

2 kommentarer:

INSPIRATIONSHELG

Tillhör du också en av oss som levt upp till andras förväntningar gång på gång. Trots att det ibland inte alls legat i linje med Din...